despre noi politici implementate portofoliu contact
          
În centrul preocupărilor managementului BAICONS IMPEX S.R.L stă interesul pentru asigurarea de servicii de înaltă calitate, realizate în contextul unei preocupări responsabile pentru asigurarea bunăstării şi sănătăţii angajaţilor săi, precum şi a siguranţei mediului înconjurător. Managementul organizaţiei consideră calitatea produselor/serviciilor oferite şi respectarea cerinţelor legale de mediu şi de sănătate şi securitate în muncă ca fiind elemente de primă importanţă pentru dezvoltare.

În acest context managementul la vârf al BAICONS IMPEX S.R.L a analizat şi stabilit ca adecvată implementarea şi menţinerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-securitate şi sănătate în muncă în conformitate cu SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 si SR OHSAS 18001.

Politica S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. este de a stabili şi transpune în fapt obiectivele strategice, în concordanţă cu misiunea, viziunea şi valorile organizaţiei, având orientarea spre cerinţele şi aşteptările prezente şi viitoare ale beneficiarilor şi a celorlalte părţi interesate, pentru obţinerea unui succes durabil al organizaţiei într-un mediu concurenţial, printr-o abordare bazată pe îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat implementat.

Managementul S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. consideră că cele mai bune rezultate economice sunt strâns legate de responsabilitatea faţă de angajaţii societăţii, clienţii, parteneri.